DATOS POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nome da empresa: CARREIRAS de CORES, SL

Social enderezo: AV. BITOLA ESTREITA ESTRADA DE FERRO, 251 08907 L ' HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)

NIF: B62667241

Rexistro Mercantil, Volume 33903, Libro 0064, Folla 235221

E-mail: admin@racingcolors.com

Nome de dominio: www.tiendaracingcolors.com

De acordo coas disposicións da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento, e a LEI 34/2002, de 11 de xullo, da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, CARREIRAS de CORES, SL , en cumprimento do disposto no art. 5 e 6 da LOPD, informa a todos os usuarios que ofrecer ou prestar os seus datos de carácter persoal, que estes serán incorporados a un ficheiro automatizado que está debidamente rexistrado na Axencia española de Protección de Datos.

Os usuarios, e acepta expresamente libremente e de forma inequívoca que os seus datos persoais son procesados por unha parte de CARREIRAS de CORES, SL para os seguintes fins:

 1. Remisión de publicidade comunicacións comerciais por correo electrónico, SMS, comunidades sociais ou calquera outro electrónico ou medio físico, presente ou futuro, que permite comunicacións comerciais, sempre que foi previamente autorizado. Estes están relacionados comunicacións comerciais sobre os produtos ou servizos ofrecidos por, CARREIRAS de CORES, SL, así como por colaboradores ou socios con que chegara a un acordo para promover o comercio entre os seus clientes. Neste caso, a terceiras persoas non teñen acceso a datos de carácter persoal. En calquera caso, a comunicación comercial debe ser feita por parte de CARREIRAS de CORES, SL e será para os produtos e servizos relacionados co sector de CARREIRAS de CORES, SL
 2. Realizar estudos estatísticos.
 3. Tramitación de encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que é feito polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se fixo dispoñible para o usuario en CARREIRAS de CORES, SL
  CARREIRAS de CORES, SL infórmalle e expresamente garante aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías, e que se de que estaba a ser feita calquera transferencia de datos de carácter persoal, antes, consentimento expreso ía ser solicitado, informado, e inequívoco da titulares.

Ao cubrir e enviar os formularios correspondentes sobre este sitio web, o Usuario acepta e consinte que os seus datos persoais son obxecto de tratamento automatizado por CARREIRAS de CORES, SL. No caso de que Se inclúen nas formas en este sitio web, os datos persoais de propiedade de terceiros que, antes da súa inclusión, obter o consentimento e informarlles los dos puntos contidas nos apartados anteriores.

Todos os datos solicitados a través de CARREIRAS de CORES, SL son obrigatorios, como son necesarios para a prestación do mellor servizo para o usuario. No caso de que non todos os datos son facilitados, CARREIRAS de CORES, SL non garante que a información e servizos facilitados sexan completamente adaptado ás súas necesidades.

Ser capaz de acceder a intranet, o usuario pode recibir o seu correo electrónico un código de usuario e clave de acceso que entrar na Web. Así mesmo, o usuario comprométese a tratar con confidencialidade a identidade e contrasinal obtido na alta de usuario, e non pode ser trasladado para os outros.

CARREIRAS de CORES, SL garante ao usuario en calquera caso, o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos establecidos na lexislación. Polo tanto, en conformidade coas disposicións da Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) poderá exercer os seus dereitos mediante o envío de unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, a través dos seguintes medios:

 1. E-Mail: admin@racingcolors.com
 2. Correo Postal: AV. BITOLA ESTREITA ESTRADA DE FERRO, 251 08907 L ' HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
  Do mesmo xeito, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición sempre enviando un e-mail a: admin@racingcolors.com.
 3. Do mesmo xeito, CARREIRAS de CORES, SL adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

NORMAS DE COMPORTAMENTO DO BLOG/FORO

REAUXI, SL grazas a vostede para o seu interese por facer uso das nosas canles de participación. Comentarios son unha forma de participación para todos os usuarios deste medio.

Se queres participar nos nosos blogs, vai ter que aceptar estas regras:

 1. A responsabilidade do Usuario. A través da participación en blogs do sitio web, vostede é o único responsable de que as mensaxes que se transmiten a través destes, asegurando a CARREIRA de CORES, SL total de indemnización contra calquera reclamación que pode ser planteársele por tales conceptos.
  No caso de que as mensaxes conter material protexido por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o usuario garante que el é o seu propietario ou ten autorización do propietario para difundir en Blogs.
  E se exime de CARREIRAS de CORES, SL de terceiros, afirman que é creado por tales conceptos.
 2. O usuario debe, antes de publicar unha mensaxe, escolla o blog adecuada. Aquelas mensaxes que non se axusten ao tema do blog serán eliminados. Está completamente prohibido publica promocións e enlaces a ofertas comerciais, de publicidade, material promocional, cartas en cadea ou de calquera actividade promocional, directa ou indirecta, ou calquera outro tipo de comentario que non encaixa o normal desenvolvemento dos temas dos blogs.
 3. O usuario deberá respectar o resto dos usuarios. O usuario debe ser tolerante e respectuoso de mensaxes e opinións de outros usuarios. Vai ser capaz de eliminar aquelas mensaxes que poden ser considerados prexudiciais para os dereitos de terceiros ou violar a paz desenvolvemento de blogs.
 4.  CARREIRAS de CORES, SL resérvase o dereito de reproducir, modificar ou estender as mensaxes publicadas nos blogs do sitio web de conformidade cos termos e medio cómodo sen correspondente ao usuario ningún tipo de compensación.
 5.  CARREIRAS de CORES, SL non é responsable do que está publicado en blogs da web, nin garante a veracidade ou exactitude da información publicada en a eles. Corresponde ao usuario remitente das mensaxes ou información a responsabilidade do seu contido.
 6.  CARREIRAS de CORES, SL non garante a dispoñibilidade e continuidade do servizo de blogs da web, e pode modificar, suspender ou eliminar o sitio web sen previo aviso, a calquera hora.
 7. No caso de que un usuario pode ser afectada por accións ilegais, ou detecte o uso indebido dos blogs da web por outros usuarios, pode poñelas en coñecemento de CARREIRAS de CORES, SL, a través de correo electrónico 333, indicando o número de referencia sobre o tema "a moderación de blogs", para CARREIRAS de CORES, SL é capaz de moderar ou eliminar os mesmos.
 8. O usuario debe realizar inofensivo CARREIRAS de CORES, SL contra calquera reclamación que pode ocorrer para mensaxes que o usuario ten diseminada en blogs ou para calquera outra conduta asociados, ou derivados da utilización polo usuario dos blogs na web.

SEGURIDADE

 CARREIRAS de CORES, SL utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo co obxectivo de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para acadar estas metas, o usuario/cliente acepta que o prestador de obter datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Este sitio web é propiedade de CARREIRAS de CORES, SL dereitos de Propiedade Intelectual e dereitos de explotación e reprodución de esta web, das súas páxinas, pantallas, a Información que conteñen, a súa aparencia e deseño, así como ligazóns ("enlaces") establecido para outras páxinas web de calquera filial e/ou dominado CARREIRAS de CORES, SL, son propiedade exclusiva de, a non ser que expresamente se especifica o contrario. Calquera denominación, deseño e/ou logotipo, e calquera produto ou servizo ofrecido e reflicte nesta páxina web, son marcas debidamente rexistrado por CARREIRAS de CORES, SL, pola súa subsidiarias e/ou dominado empresas ou por terceiros. Calquera uso indebido do mesmo por outras persoas que o seu lexítimo propietario e sen o expreso e inequívoco consentimento por parte do último pode ser denunciado e perseguido por todos os medios legais existentes no ordenamento Xurídico español e/ou comunidade.

Os dereitos de propiedade intelectual e marcas de terceiros están convenientemente destacadas e debe ser respectada por todos, gañando acceso a esta web, non sendo responsable de CARREIRAS de CORES, SL o uso que o usuario pode realizar sobre, o único responsable sobre a súa persoa.

Só para uso persoal e privado están autorizados para descargar o contido, copiar ou imprimir calquera páxina deste sitio web. Está prohibido reproducir, transmitir, modificar ou eliminar a información, contidos ou meteorolóxicos dende esta web, sen o permiso previo e por escrito de CARREIRAS de CORES, SL.

Os contidos facilitados pola CARREIRA de CORES, SL están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial e son propiedade exclusiva de CARREIRAS de CORES, SL ou a persoas físicas ou xurídicas que informar sobre. Coa compra dun produto ou servizo, CARREIRAS de CORES, SL non conceder o comprador a calquera o dereito de alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública, reservando CARREIRAS de CORES, SL todos estes dereitos. A cesión dos dereitos mencionados requirirá o previo consentimento por escrito do propietario da mesma, de xeito que o cliente non pode facer a disposición de terceiros, tales contidos.

A propiedade intelectual se estende, ademais dos contidos incluídos na CARREIRA de CORES, SL, a súa gráficos, logotipos, deseños, imaxes e códigos fonte utilizada para a súa programación.

CARREIRAS de CORES, SL obtivo a Información e os materiais incluídos na web a partir de fontes consideradas como de confianza e, aínda que razoable medidas foron tomadas para garantir que o contido da información é correcta, CARREIRAS de CORES, SL non pode garantir que, en todos os momentos e circunstancias que a información é exacta, completa, actualizada e, consecuentemente, non debe ser invocado como se fose. CARREIRAS de CORES, SL expresamente se exime de calquera responsabilidade por calquera erros ou omisións na Información contida nas páxinas deste sitio web.

CARREIRAS de CORES, SL resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido da web, enlaces ou de información obtida a través del, sen necesidade de previo aviso. En ningún caso, asume ningunha responsabilidade como resultado da incorrecto uso da web que pode realizar o usuario, tanto a información e os servizos nel contida.

En calquera caso, CARREIRAS de CORES, SL, as súas subsidiarias e/ou centros de traballo, directores e/ou avogados, funcionarios e, en xeral, o persoal autorizado será responsable de calquera tipo de danos, perdas, reclamacións ou gastos de ningún tipo, se veñen, directa ou indirectamente, do uso e/ou difusión da web ou a Información adquirida ou accedida por ou a través dela, ou o seu ordenador de virus, operativo fallos ou interrupcións no servizo ou transmisión, ou liña de fracaso no uso da web, tanto por conexión directa por enlace ou outros medios, constituíndo para todos os efectos legais un aviso, a calquera usuario que estas posibilidades e eventos pode ocorrer.

CARREIRAS de CORES, SL non é responsable das webs non propias que poden acceder a través de enlaces ou ligazóns ("links") ou por calquera contido poñer a disposición de terceiros. Calquera uso dun enlace ou acceso a unha web en si non é feito pola vontade e exclusivo risco do usuario. CARREIRAS de CORES, SL non recomendo ou garantía ningunha de que o/s/Información é obtida a/s por ou a través dunha ligazón, nin acepta ningunha responsabilidade por calquera perda, reclamación ou danos derivados do uso ou uso indebido de un enlace, ou de Información obtida a través del, incluíndo outras ligazóns ou webs, para a interrupción no servizo ou o acceso, ou o intento de uso ou mal uso dunha ligazón, tanto cando se conectar a web de CARREIRAS de CORES, SL como para acceder a información de outras webs da mesma.

LEXISLACIÓN APLICABLE

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos desta Política de Privacidade, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente sitio web, será a lei española.


Comparar 0

No products

To be determined Shipping
0,00 € Tax
0,00 € Total

Check out