POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Nom de la companyia: CURSES de COLORS, SL

Domicili Social: AV. DEL CARRILET, 251 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)

NIF: B62667241

Registre Mercantil, Volum 33903, Llibre 0064, Full 235221

E-mail: admin@racingcolors.com

Nom de domini: www.tiendaracingcolors.com

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CURSES de COLORS, SL de conformitat amb el que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que proporcionar o facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de les CURSES de COLORS, SL amb les finalitats següents:

 1. Remissió de publicitat, comunicacions comercials per correu electrònic, SMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o mitjà físic, present o futur, que permet comunicacions comercials, sempre que ha estat prèviament autoritzat. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis que ofereix, CURSES de COLORS, SL, així com pels col·laboradors o partners amb els que aquest hagi assolit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades de caràcter personal. En qualsevol cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de les CURSES de COLORS, SL, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de les CURSES de COLORS, SL
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari en CURSES de COLORS, SL
  CURSES de COLORS, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que si això fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, expressa el seu consentiment hauria de ser sol·licitada, informat, i inequívoc de l'titulars.

Mitjançant l'emplenament i enviament dels corresponents formularis d'aquesta pàgina web, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de CURSES de COLORS, SL. En cas que Vostè inclogui en els formularis d'aquesta pàgina web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-los dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de CURSES de COLORS, SL són obligatoris, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En el cas que no totes les dades són facilitades, CURSES de COLORS, SL no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per a poder accedir a la intranet, l'usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d'usuari i clau d'accés que vostè introdueix a la Web. Així mateix, l'usuari es compromet a tractar-les amb confidencialitat de la identitat i la contrasenya obtingudes en l'alta d'usuari, i no poden ser transferits a altres.

CURSES de COLORS, SL garanteix a l'usuari en qualsevol cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent. Per tant, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

 1. E-Mail: admin@racingcolors.com
 2. Correu Postal: AV. DEL CARRILET, 251 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
  De la mateixa manera, l'usuari podrà donar-se de baixa des de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un e-mail a: admin@racingcolors.com.
 3. De la mateixa manera, CURSES de COLORS, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG/FÒRUM

REAUXI, SL gràcies pel vostre interès en fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una forma de participació per a tots els usuaris d'aquest mitjà.

Si vols participar als nostres blogs, hauràs d'acceptar aquestes regles:

 1. La responsabilitat de l'Usuari. Per participar en els blogs de la web ets l'únic responsable dels missatges que es transmeten a través d'aquests, garantint CURSES de COLORS, S.L. la total indemnitat enfront de qualsevol reclamació que pogués ser planteársele per aquests conceptes.
  En el cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que és propietari o té l'autorització del propietari per a difondre-la en els Blocs.
  I s'exonera de CURSES de COLORS, S.L. de qualsevol reclamació de tercers que es planteja per aquests conceptes.
 2. L'usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d'ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes en cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s'ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.
 3. L'usuari haurà de respectar a la resta d'usuaris. L'usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions d'altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius de drets de tercers, o que infringeixin els pacífica el desenvolupament de blocs.
 4.  CURSES de COLORS, SL es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blogs de la web, d'acord amb els termes i convenient mitjà sense el corresponent a l'usuari cap tipus de compensació.
 5.  CURSES de COLORS, SL no és responsable del que es publica en els blogs de la web, ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en ells. Correspon a l'usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.
 6.  CURSES de COLORS, SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del servei de blogs de la web, i pot modificar, suspendre o suprimir la web sense previ avís, en qualsevol moment.
 7. En el cas en què un usuari es pot veure afectada per il·legal accions, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d'altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de CURSES de COLORS, SL, a través de l'e-mail 333, indicant el número de referència sobre el tema "la moderació de blogs", per a CURSES de COLORS, SL són capaços de moderar o eliminar els mateixos.
 8. L'usuari s'obliga a mantenir indemne de CURSES de COLORS, SL contra qualsevol reclamació que es puguin produir per missatges que l'usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta associats, o que es derivin de l'ús per l'usuari dels blogs de la web.

SEGURETAT

 CURSES de COLORS, SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de CURSES de COLORS, S.L. els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s estableixin des d ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de CURSES de COLORS, SL, són propietat exclusiva d', tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per les CURSES de COLORS, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CURSES de COLORS, SL l'ús que l'usuari pot realitzar sobre, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de CURSES de COLORS, SL.

Els continguts proporcionats per les CURSES de COLORS, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de CURSES de COLORS, SL o de les persones físiques o jurídiques informem sobre. Amb la compra d'un producte o servei, CURSES de COLORS, SL no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se de CURSES de COLORS, SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s estén, a més a més del contingut inclòs a CURSES de COLORS, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

CURSES de COLORS, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per a assegurar que la informació continguda sigui la correcte, CURSES de COLORS, SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar com si es tractés. CURSES de COLORS, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per qualsevol error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d aquesta web.

CURSES de COLORS, SL es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui portar a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En qualsevol cas, CURSES de COLORS, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d aquesta o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de falla en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

CURSES de COLORS, SL no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari. CURSES de COLORS, SL no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de CURSES de COLORS, SL com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes d'aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest lloc web, serà la llei espanyola.


Comparar 0

No products

To be determined Shipping
0,00 € Tax
0,00 € Total

Check out